Bescherming van de belegger

Klachtenprocedure

DOWNLOAD PDF

De onderneming heeft maatregelen getroffen om de klachten te behandelen, die worden hieronder samengevat.
Alle klachten kunnen worden ingediend:

 • Per post:
  Leleux Fund Management & Partners SA
  Klachten Dienst
  Koningsstraat, 97
  1000 Brussel
  België
 • Per e-mail:
  complaints@lfmp.be

De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling van klachten bij de Vennootschap beschikt over de objectiviteit en de onafhankelijkheid die nodig zijn om deze taak te vervullen. Hij beschikt bovendien over voldoende kennis om deze taak correct uit te voeren en over voldoende informatie over de geldende interne procedures. LFM&P heeft als verantwoordelijke voor de behandeling van klachten de CEO/CFO aangeduid onder toezicht van de Compliance Officer


Uitvoeringsbeleid inzake belangenconflicten

DOWNLOAD PDF


Integriteitsbeleid

DOWNLOAD PDF


Beloningsbeleid 

DOWNLOAD PDFGegevensbeschermingsbeleid

DOWNLOAD PDF

Als u vragen hebt over het gebruik van persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsdienst

 • Per post:
  Leleux Fund Management & Partners SA
  Gegevensbeschermingsdients
  Koningsstraat, 97
  1000 Brussel
  België
 • Per e-mail:
  info@lfmp.be.