Leleux Fund Management and Partners SA

Leleux Fund Management & Partners is een beheersvennootschap van instellingen voor collectieve belegging (ICB) naar Belgisch recht, geregistreerd in het handelsregister onder het nummer 0826.115.346

Maatschappelijke zetel : Koningsstraat, 97 – 1000 Brussel

Effectieve leiding:  
Carlo Luigi Grabau Uitvoerende bestuurder
Laetitia De Noyette Uitvoerende bestuurder
Anne Goldfischer Compliance Officer